“काहीतरी करणे” आणि “काहीतरी करणे” यात काय फरक आहे?


उत्तर 1:

काहीतरी पूर्ण करणे चुकीचे बांधकाम आहे. उदा. मी घरकाम पूर्ण करतो. हे चुकीचे आहे कारण आपण भूतकाळात पूर्ण केलेल्या गोष्टीचे वर्णन करण्यासाठी आपण फिनिश, सध्याचे सोपे, वापरत आहात. आपण भूतकाळातील साधे, समाप्त वापरल्यास, अद्याप एक समस्या आहे. उदा. मी धुण्यास पूर्ण केले. येथे, आपण एखादा ऑब्जेक्ट infinitive (करण्यासाठी) बनवित आहात. आपण हे करू शकत नाही ऑब्जेक्टला संज्ञेचे काही स्वरूप असणे आवश्यक आहे. आम्ही इंग्रजीमध्ये भूमिकांचा वापर करण्याचे हे एक कारण आहे.

उदा. मी वॉश संपवून संपवतो. आता आपले वाक्य बरोबर आहे कारण "करिंग" हे ग्रॉन्ड ऑब्जेक्टचा भाग आहे …… वॉश करणे. दुसर्‍या शब्दांत ते “काय झाले” या प्रश्नाचे उत्तर देते? म्हणून ती एक वस्तू आहे. आपण कदाचित "वॉश" करणे "ते" मानले पाहिजे. मी ते पूर्ण केले. मी ते पूर्ण केले.

माझे उत्तर योग्य असू शकत नाही कारण मी व्याकरणाचा शिक्षक नाही, परंतु जेरुंडच्या वापरासह आपल्याला आवश्यक असलेल्या बदलांविषयी हे अचूक आहे.